Sprawdź, czy Twoje dziecko
rozwija się prawidłowo!

Monitoruj parametry antropometryczne dziecka w odniesieniu do aktualnych norm dla płci i wieku.


Rejestracja
process 3


SZANOWNI RODZICE

Serdecznie polecamy korzystanie z aplikacji „Kalkulator Rozwoju Dziecka”, która umożliwia monitorowanie parametrów antropometrycznych, obwodów ciała oraz wartości ciśnienia tętniczego krwi Waszych dzieci. Wszystkie wprowadzone dane, dzięki odpowiednim algorytmom, analizowane są w odniesieniu do aktualnych norm dla wieku i płci. Rozwój dzieci można śledzić zapisując dane historyczne w profilu dziecka. Możliwość obserwacji zmian rozwojowych w kontekście wartości pożądanych jest narzędziem profilaktycznym (wykrycie nieprawidłowości).

Wprowadzając dane do aplikacji znajdziesz odpowiedź na wiele pytań, m.in.:

  • Czy moje dziecko ma prawidłową masę ciała?
  • Jaki jest zakres należnej masy ciała dla mojego dziecka?
  • Jaki procent rówieśników jest wyższych od mojego dziecka?
  • Czy ciśnienie tętnicze mojego dziecka mieści się w normie rozwojowej?

Dla osób dociekliwych, informacje poszerzone są
o szereg szczegółowych danych:
  • centyl wysokości i masy ciała,
  • centyl wskaźnika BMI (Body Mass Index),
  • centyl ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi.

POBIERZ APLIKACJĘ